Kurs duszpasterski dla księży od 2 do 11 roku kapłaństwa

| autor:

6 października w salce dziekańskiej odbędzie się sesja formacyjna "Urbanitas sacerdotalis - kurs etykiety i savoir vivre dla osób duchownych".

Spotkanie poprowadzi ks. dr Marek Grygiel - wykładowca KUL. 

Rozpoczęcie kursu o godz. 9.30, a zakończenie o godz. 11.15 – księża od drugiego do szóstego roku kapłaństwa (2012-2017),

Rozpoczęcie kursu o godz. 11.30, a zakończenie o godz. 13.15 – księża od szóstego do dwunastego roku kapłaństwa (2011-2007). 

Odbędzie się on w sali dziekańskiej przy kurii w Zamościu. Kurs jest organizowany przy współpracy z LSCDN Oddział w Zamościu; dlatego każdy ksiądz po ukończeniu całego kursu otrzyma zaświadczenie, które będzie uznawane w szkole, jako potwierdzenie udziału w doskonaleniu zawodowym.