Rozpoczęcie Seminarium Odnowy Wiary na Karolówce

| autor:

W parafii Opatrzności Bożej 27 września 2018 r. rozpoczęło się Seminarium Odnowy Wiary - 12-tygodniowe rekolekcje, które zgromadziło pomad 50 osób z miejscowej parafii, parafii katedralnej, parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim, oraz parafii Trzeszczany. Seminarium prowadzi wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. 

Po ukończeniu tych rekolekcji uczestnicy Seminarium wrócą do swoich parafii, aby tam razem z księżmi prowadzić takie same rekolekcje i dać przestrzeń do formacji dla osób dorosłych.