Słowo Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego do Rolników z racji Dożynek 2018

| autor:

Dożynki to nie tylko ludowa tradycja, ale jeszcze mocniej potrzeba serca każdego, kto jest bezpośrednio na różny sposób związany z rolą, pracuje na niej, przetwarza jej plony, aby w taki uroczysty sposób, zarówno w wymiarze religijno-liturgicznym, jak też i poprzez radość wspólnego ludzkiego świętowania, za wszystko podziękować. Najpierw samemu Bogu, Stwórcy i Dawcy wszelkiego dobra, a potem uszanować i okazać wdzięczność każdemu rolnikowi, sadownikowi i ogrodnikowi.

Mimo technicznych osiągnięć i rozmaitych ułatwiających rozwiązań, praca rolnika zawsze jest związana z ludzkim trudem oraz z głębokim zawierzeniem, nieustannie kieruje się ku Bożej Opatrzność, gdy chodzi o warunki pogodowe i obfitość plonów. W naszej rolniczej diecezji zamojsko-lubaczowskiej pragniemy należycie doceniać wiejską społeczność, najściślej związaną z domowym gospodarstwem i z ziemią.

Duszpasterstwo Rolników na czele z ks. Józefem Bednarskim oraz sami rolnicy ze swymi dożynkowymi wieńcami z poszczególnych parafii diecezji, w niedzielę 9 września 2018 r. w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie, bezpośrednio po święcie Matki Bożej Siewnej, gdy święci się ziarno już pod nowy zasiew, oczekują nie tylko na wiernych związanych z uprawą roli, ale również na każdego, kto korzysta z ich pracy i karmi się wypracowanym przez nich chlebem, aby wspólnie uwielbiać Boga i podziękować Mu za tegoroczne plony.

Obok rolniczych zwyczajów, znanych ze środowisk wiejskich, gdzie dożynkowi starosta i starościna wręczają gospodarzowi świątecznego wydarzenia wieniec i bochen chleba, na Diecezjalnych Dożynkach w Krasnobrodzie, wieńce uwite przez żniwiarki naszej diecezji, z kłosów wszystkich zbóż: pszenicy, żyta, owsa, jęczmienia, prosa, z wplecionymi często owocami jarzębiny, grochu, jabłkami, warzywami i kwiatami, symbolizują zebrane plony oraz urodzaj. Od lat owe wieńce zachwycają wszystkich swoim urokiem, a przede wszystkim wkładanym w te dzieła prawdziwej sztuki sercem naszych kobiet i mężczyzn, rolników tej ziemi, o których z takim sentymentem wspominał 19 lat temu w Zamościu Papież, św. Jan Paweł II.

Szczególnym charakterystycznym znakiem dożynek zawsze jest chleb, jako symbol Bożego błogosławieństwa, życia, dostatku i pomyślności. O tym trzeba nam ciągle przypominać, bo zbyt łatwo w naszej sytości zapominamy o szacunku dla okruszyny chleba. Ofiarowany chleb - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, jak się modlimy w każdej Eucharystii – jest symbolem nadziei, radości, dostatku i szczęścia. Symbolizuje dom rodzinny, w którym ojciec lub matka dzielą chleb między domowników. Wspólnie spożywany, jest znakiem gościnności, przyjaźni, wspólnoty.

Uroczystości dożynkowe to nie tylko samo święto dziękczynienia, lecz również okoliczność uświadamiająca nam przemijalność ludzkiego życia. Biegnie ono ku końcowi, podobnie jak przechodzą poszczególne pory roku, zasiewy, wzrost, żniwa i zasłużony odpoczynek.

Zapraszam więc wszystkich na wspólne przeżywanie diecezjalnych uroczystości dożynkowych w Krasnobrodzie. Niech w to ważne dziękczynienie rolników wpisze się także postawa wdzięczności każdego z nas wobec Boga, nie tylko za chleb i to, co on symbolizuje, ale też za Boże błogosławieństwo i za wszelką ludzką życzliwość oraz umiejętność współpracy międzyludzkiej.

Wam, Drodzy Rolnicy, okazujemy wdzięczność za pracę i trud, za codzienną postawę wiary i wierności Bogu oraz za zawierzenie, jakie okazujecie Bożej Matce tu w Krasnobrodzie, a także za to, że uczycie nas wytrwałej pracy, związanej z cierpliwością i ufnością w Bożą Opatrzność. Módlmy się i tak jak potrafimy zabiegajmy o to, aby nikomu na świecie nie zabrakło codziennego chleba.

Z serca błogosławię wszystkim Rolnikom, Kapłanom i Duszpasterzom Rolników, a także każdemu wiernemu naszej diecezji.

Z darem modlitwy

† Marian Rojek
Biskup Zamojsko-Lubaczowski


Zamość, 18 sierpnia 2018 r.


Dożynki_2018.pdf