Odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli w Radecznicy

| autor:

W dniu 2 sierpnia w kościołach franciszkańskich obchodzone jest patronalne święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. Odpust ten ma związek z kościołem Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem. Według źródeł historycznych pierwotnie kapliczka została ufundowana przez pielgrzymów w VI wieku powracających z Ziemi Chrystusa, którzy mieli przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Za czasów św. Franciszka była w stanie ruiny, dlatego też święty postanowił ją odbudować w zimą w latach 1207-1208. Tam zamieszkał z pierwszymi braćmi. Benedyktyni z pobliskiej góry Subasio podarowali ją na własność Franciszkowi w 1211 r.

2 sierpnia 1216 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie. Porcjunkula (cząsteczka, drobna część) stała się macierzystym domem zakonu braci mniejszych.

Dwieście lat później – 1415 r. św. Bernardyn ze Sieny osadził przy niej ojców franciszkanów obserwantów którzy wybudowali nowy kościół i klasztor.latach 1569-1678 wybudowano świątynię, w środku której znajduje się pierwotny kościółek-kapliczka Porcjunkula. Przy niej jest cela, w której mieszkał i zmarł Ojciec Franciszek. W dniu 11 kwietnia 1909 r., papież Pius podniósł kościół Matki Bożej Anielskiej X do godności bazyliki patriarchalnej i papieskiej.

Aby uzyskać odpust zupełny w Radecznicy należy spełnić następujące warunki: pobożnie nawiedzić kościół, odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz wyznanie wiary, przystąpić do spowiedzi św. i Komunii świętej, pomodlić się według intencji papieża Franciszka, wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu.

Sumę odpustową – 2 sierpnia 2018 r. o godz. 12.00 odprawi i homilię wygłosi Ks. Bp Mieczysław Cisło z Lublina

Ojcowie Bernardyni serdecznie zapraszają na uroczystości odpustowe