Diecezjalny Kongres Trzeźwości

| autor:

Diecezjalne duszpasterstwo trzeźwości zaprasza na kongres 11 czerwca 2018 w Zamościu

Konferencja „Ku Trzeźwości Narodu”

- Narodowy Kongres Trzeźwości na szczeblu lokalnym

Zamość,  11 czerwiec 2018 r.

Przypominamy, że dekanalni duszpasterze trzeźwości mają obowiązek uczestnictwa w konferencji. Ewentualną nieobecność należy usprawiedliwić bezpośrednio u ks. Biskupa.     

PROGRAM

 

Godz. 08.45 – 10.30  Centrum Kultury Filmowej Stylowy - Zamość -  Rejestracja uczestników

Godz. 9.00 Msza św. Księża Biskupi,  Dekanalni Duszpasterze Trzeźwości  – Kościół M.B. Królowej Polski

Godz. 10.30 – 10.45  Uroczyste rozpoczęcie konferencji - Centrum Kultury Filmowej Stylowy

ks. Bp dr Marian Rojek - Biskup Diecezjalny 

Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamość

ks. Bp dr Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości

Godz. 10.45 – 11.30

Polityka wobec alkoholu: oczekiwania zmian, a realia - Krzysztof Brzózka Dyrektor PARPA          w Warszawie

 Godz. 11.30 – 11.45 

Rola i zadania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w  Lublinie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie lubelskim - Katarzyna Fus Dyrektor ROPS w Lublinie

Godz. 11.45 – 12.30 

Zmiany w szkole: co oznaczają dla profilaktyki - dr hab. Krzysztof Wojcieszek prof. Pedagogium WSNS w Warszawie

Godz. 12.30 – 13.00 Przerwa na kawę

Godz. 13.00 – 13.45 

Odpowiedzialność rodziny w trosce o trzeźwość - ks. dr Marek Dziewiecki – doktor psychologii, wykładowca psychologii i pedagogiki w WSD w Radomiu

Godz. 13.45 – 14.30   

Realizacja Narodowego Programu Trzeźwości  przez  Kościół, samorząd i organizacje pozarządowe    -  ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL w Lublinie

Godz. 14.30 – 15.00 

Dyskusja i podsumowanie

Godz. 15.00 Zakończenie konferencji - ks. Bp dr Marian Rojek - Biskup Diecezjalny w Zamościu

Poczęstunek dla prowadzących i uczestników