Wielokulturowość: szansa czy zagrożenie?

| autor:

Trwa X Tydzień Biblijny w Polsce (15-21.04). Towarzyszy mu hasło „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). W wielu miejscach naszego kraju i regionu odbywają się w tym czasie wydarzenia propagujące czytanie Pisma Świętego. Jedno z takich spotkań odbyło się we wtorek (17.04) w Książnicy Zamojskiej.

Zobacz więcej