X Tydzień Biblijny „Weźmijcie Pismo Święte”

| autor:

Harmonogram Tygodnia Biblijnego w diecezji zamojsko-lubaczowskiej