Konferencja dotycząca formacji alumnów

| autor:

We wtorek 10 kwietnia o godz. 10.00 w sali dziekańskiej kurii diecezjalnej w Zamościu odbędzie się spotkanie księży z Pasterzem naszej diecezji, dotyczące formacji seminarzystów. Na spotkanie zaproszeni są proboszczowie  parafii, z których pochodzą alumni naszego seminarium (z wyjątkiem roku VI). Podczas konferencji zostaną omówione bieżące zagadnienia związane z wychowaniem kandydatów do święceń oraz ich przygotowaniem pastoralnym.