Program Odnowy Parafii

adres: ul. 3 Maja 5; 22-500 Hrubieszów

tel.: 846963279

e-mail: [email protected]

www: www.mmm.org.pl

media:

Program Nowy Obraz Parafii jest odpowiedzią na wezwanie Soboru Watykańskiego II do odnowy życia Kościoła. Jest to projekt międzynarodowy, utworzony przez Grupę Promotorów Ruchu dla Lepszego Świata. Ideałem, jaki sobie zakłada, jest utworzenie parafii jako wspólnoty wspólnot podstawowych (wspólnoty sąsiedzkie). Dla osiągnięcia celu przewidziane są trzy podstawowe etapy odnowy: KERYGMAT, EWANGELIZACJA I KATECHEZA.

Jest to długi proces budowania nowej wspólnoty parafialnej. Realizacja projektu trwa 22-25 lat, podobnie jak wymiana pokoleń. Prezentowany projekt duszpasterski obejmuje wszystkie wymiary życia danej parafii - duszpasterski, kulturalny, społeczny i polityczny. Chodzi bowiem o przemianę myślenia, mentalności, zwyczajów, kultury, a także zaangażowania wiernych w życie społeczne.

W konkretnej parafii następuje dostosowanie projektu do rzeczywistości i wyzwań Kościoła lokalnego. Niezwykłą wartością projektu jest to, że zakłada systematyczne, krok po kroku, programowanie pracy duszpasterskiej w sposób organiczny. Jednocześnie obejmuje zaangażowanie świeckich jako współpracowników i współodpowiedzialnych za wzrost wspólnoty parafialnej. Ponadto w chwili rozpoczęcia programu przesłanie Dobrej Nowiny skierowane jest do wszystkich.