Civitas Christiana

adres: ul. Ormiańska 1; 22-400 Zamość

tel.: 783981866

e-mail: [email protected]

www: civitaschristiana.pl

media:

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności.

Jeżeli identyfikujesz się z celami Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” i chcesz razem z nami współkształtować polską rzeczywistość, w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła oraz upowszechniać chrześcijańskie wartości w przestrzeni kultury, rodziny, pracy i samorządności, dołącz do grona wspólnoty kilku tysięcy świeckich katolików, zorganizowanych w naszych Oddziałach na terenie całego kraju.

Korzystaj z naszego dorobku myślowego i wydawniczego, ubogacaj się duchowo podczas rekolekcji, wspólnego pielgrzymowania i dni skupienia. Poszerzaj swoją wiedzę i umiejętności, dzięki interesującym spotkaniom oraz działalności edukacyjnej. Rozwijaj się duchowo, aby być gotowym do apostolstwa w swoich środowiskach życia, uczestnicząc w formacji Stowarzyszenia i podejmując konkretne inicjatywy.

Dołącz do wspólnoty ludzi świeckich, którzy w obecnej polskiej rzeczywistości, starają się być znakiem chrześcijańskiej nadziei, realizując wezwanie bł. Jana Pawła II do budowania „Civitas Christiana” – społeczeństwa wiernego Krzyżowi i Ewangelii, coraz bardziej Bożego, a przez to także, coraz bardziej ludzkiego.

Zapraszamy do kontaktu z najbliższym Państwu Oddziałem Okręgowym, dysponującym także informacją o strukturze lokalnej na swoim terenie.