Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

tel.: 665 99 35 36

e-mail: [email protected]

www: pielgrzymka.info

media:

Początki Pielgrzymki Zamojskiej sięgają roku 1982. Zamość znajdował się wówczas w diecezji lubelskiej, skąd wędrowała już od kilku lat pielgrzymka na Jasną Górę. Przedstawiciele Kurii Biskupiej zaproponowali, aby ziemia zamojska stała się kolebką nowej pielgrzymki do Częstochowy. Organizację jej powierzono ks. Czesławowi Galkowi, ówczesnemu wikariuszowi w zamojskiej kolegiacie.

Pierwsze pielgrzymki były bardzo liczne, gromadziły dzieci, młodzież i starszych. W latach dziewięćdziesiątych w Pielgrzymce Zamojskiej brali liczny udział mieszkańcy Ukrainy, również skauci francuscy i wielokrotnie, osoby pochodzące z Anglii, Francji, czy nawet Kanady. Był to czas wielkiego rozkwitu ruchu pielgrzymkowego.

W latach 1996 - 2000 organizatorem pielgrzymki był ks. Błażej Górski. Jedną z licznych pielgrzymek była pielgrzymka w 1999 roku. Był to rok spotkania z Ojcem Świętym w Zamościu 12 czerwca. Pielgrzymka Piesza była wtedy wielkim dziękczynieniem za Ojca Świętego i za spotkanie z nim.

Od 2001 roku pielgrzymce przewodniczył ks. kan. Tadeusz Bastrzyk, ojcem duchownym pielgrzymki był ks. Jacek Rak. W latach 2010 - 2012 pielgrzymką kierował ks. Marcin Zaburko.

Pielgrzymka Piesza na stałe jest wpisana w liturgiczny kalendarz diecezji. Jest to okazja do pogłębienia wiary w Jezusa Chrystusa i Jego matki. Jest jednocześnie manifestacją tej wiary, którą pielgrzymi dzielą się ze spotkanymi w drodze ludźmi.