Bo pamięć jest ważna....

autor:

Po raz kolejny w dniu 26 października 2019 r., wolontariusze z  Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Ulhówka i innych regionów Polski wzięli udział w akcji Porządkujemy Zapomniane Cmentarze Pogranicza 2019 i Zapal Znicz na Pograniczu 2019, organizowanej przez RCM Ulhówek oraz przy wsparciu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA i Narodowego Instytutu Wolności.

Tym razem w wyjeździe uczestniczyło 41 wolontariuszy w tym żołnierze WOT z 2 brygady WOT z Lublina, którzy „zaopiekowali się” cmentarzem w Ostrowie k. Czerwonogradu. Kolejne grupy udały się do Czerwonogradu i Uhnowa, gdzie pracowały na miejscowych cmentarzach miejskich i wojennym (wojskowym).  

Na koniec pracowitego dnia wolontariusze odwiedzili w Uhnowie miejscowy dom opieki i przekazali przywiezioną  pomoc: żywność, środki czystości i higieny oraz siedzibę czerwonogradzkiego oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, gdzie zostawili „trochę” drobiazgów dla sobotnio-niedzielnej Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II prężnie działającej przy TKPZL w Czerwonogradzie oraz kilkaset zniczy dla TKPZL w Żółkwi.

 

W tym samym czasie ks. Wiesław Mokrzycki, proboszcz parafii w Dyniskach Starych wraz zwładzami Gminy Ulhówek oraz liczni mieszkańcy okolicznych wiosek przygranicznych udali się przez tymczasowe przejście graniczne (pieszo lub rowerem) do Uhnowa na Ukrainę w celu uporządkowania grobów. Wzięli oni także udział we Mszy św. za zmarłych pochowanych na uhnowskim cmentarzu.