Odpust ku czci MB Krasnobrodzkiej

autor:

2 lipca 2018 r. Sumie odpustowej o godz. 12.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Łukasz Buzun. biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.


Fot. Danuta Kawałko