„Caritasowa Akademia Talentów!” – półmetek realizacji projektu

autor:

Za nami zakończenie pierwszego etapu realizacji projektu. Zrealizowaliśmy  144 godziny warsztatów dla wolontariuszy w 4 powiatach, w ramach realizacji projektu pn. “Caritasowa Akademia Talentów!” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  NOWEFIO na lata 2021-2030

67  wolontariuszy Caritas w wieku od 16 do 75 lat uczestniczyło w warsztatach; planowana liczba uczestników, to 30 osób.  Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie zadaniem, zwiększyliśmy obszar realizacji zadania o powiat zamojski. Warsztaty odbywały się w 5 grupach w 4 lokalizacjach naszej diecezji tj. w Lubaczowie (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy oraz Dom Pomocy Społecznej), Józefowie, Sitańcu i Wożuczynie.

Uczestnicy projektu nabyli wiedzę z zakresu 6 tematów niezbędnych do kompleksowego rozwoju wolontariatu ukierunkowanego na rozwiązywanie problemów społecznych oraz wzmocnili potencjał własny, aby uczestniczyć i angażować się w dalsze działania społeczne na terenie diecezji. Tematyka zrealizowanych warsztatów:

  1. „Kreatywność i innowacyjność”
  2. „Podstawy pracy projektowej”
  3. „Współpraca zespołowa”
  4. „Źródła finansowania inicjatyw młodzieżowych”
  5. „Motywowanie innych do działania; zalety pracy społecznej”
  6. „Promocja inicjatyw społecznych, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych”

Aktualnie uczestnicy projektu aktywnie uczestniczą w Caritasowej Akademii Talentów i  pracują nad przygotowaniem partnerskich symulacji ekologiczno-obywatelskich skierowanych do lokalnej społeczności. Realizowane one będą w 2024 roku w środowiskach lokalnych uczestników projektu.

Uczestnicy są inicjatorami własnych pomysłów na rzecz środowiska lokalnego. W każdej z 4 lokalizacji powstaną po 2 inicjatywy społeczne (łącznie 8) , a uczestnicy projektu mają do wykorzystania na każdą z symulacji kwotę w wysokości 1 000,00 zł . Pracują w grupach 10 osobowych. Łącznie realizowanych będzie 8 symulacji ekologiczno-obywatelskich na łączną kwotę 8 000,00 złotych. Kontynuowane będą warsztaty.

Każda z inicjatyw będzie promowana indywidualnie, a informacje zamieszczone będą w trakcie ich realizacji na https://caritas.zamojskolubaczowska.pl/ i w mediach społecznościowych.

Przez cały okres realizacji zadania wolontariusze i liderzy wolontariatu korzystają z pomocy doradcy animacyjnego oraz zespołu projektowego, którzy wspierają merytorycznie uczestników projektu w podejmowanych przez nich działaniach. Doradca animacyjny prowadzi również działania doradcze oraz promujące wolontariat w 4 lokalizacjach realizacji projektu, gdzie pełni dyżury konsultacyjne.

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej i mediów społecznościowych, celem obserwowania efektów prac wolontariuszy i liderów wolontariatu czynnie działających w naszej diecezji. Wolontariuszom dziękujemy za aktywność i moc zaangażowania w realizację projektu.