„Caritas Zamość - najbardziej potrzebującym!”

autor:

„Caritas Zamość - najbardziej potrzebującym!” - projekt Caritas skierowany do potrzebujących mieszkańców naszej diecezji

Caritas Zamojsko-Lubaczowska we współpracy z Fundacją  PGE  zakupiła artykuły spożywcze i szkolne. Paczki zostały przygotowane dla osób starszych, samotnych, chorych oraz rodzin wielodzietnych zmagających się z trudną sytuacją materialną lub które zostały dotknięte sytuacją  kryzysową. Pomoc udzielana w  formie  paczek żywnościowych jest często jedyną formą wsparcia.  Paczki  przygotowane z artykułów szkolnych dla dzieci rodzin wielodzietnych i zmagających się z różnymi sytuacjami kryzysowymi są  pomocą  w  przygotowaniu dzieci do  szkoły.  Wsparcie to również daje dzieciom  możliwość nauki oraz rozwijania swoich  talentów i umiejętności.

Dziękujemy Fundacji PGE za współpracę i wsparcie tak ważnej dla nas inicjatywy!

“Projekt realizowany w ramach współpracy Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej z Fundacją PGE”