Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – działania integracyjne

autor:

Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w związku z obchodami „Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy – wydarzenia integracyjne” zorganizowało szereg różnych wydarzeń, celem dotarcia do jak największej ilości osób i organizację działań integracyjnych na szeroką skalę w diecezji.

Na wyżej wymienione wydarzenie składał się cykl 6 eventów kolejno po sobie następujących, w których łącznie uczestniczyło ok 473 osoby.

 

1) Otwarcie pierwszego w Polsce domu dla ukraińskich dzieci - 02.09.2023

W Szczebrzeszynie, przy ul. Konopnickiej 13 został wybudowany i oficjalnie otwarty Dom dla ukraińskich dzieci chcących się uczyć i żyć w Polsce. Dzieci przybyły do Szczebrzeszyna 1 marca 2022 r. jako uchodźcy wojenni. W Polsce chodzą do szkoły, zawarły przyjaźnie z polskimi dziećmi, tutaj planują budować swoje życie. Caritas Diecezji Zamojsko- Lubaczowskiej i Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom wsparło szczytną ideę stworzenia mostu przyjaźni i pomocy najmłodszym. Ks. Zygmunt Jagiełło – pracownik MEAL CPMiU wespół z ks. Mikołajem Hinaylo z Włodzimierza Wołyńskiego z Ukrainy wspólnie odprawili modlitwę w intencji obu narodów oraz dokonali poświęcenia domu.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele konsulatu z UA, mediów, osoby ze świata kultury z Polski tj. aktorzy, prezenterzy, dziennikarze oraz władze samorządowe.

Tego dnia jako jeden z trzech podmiotów Caritas Zamojsko-Lubaczowska otrzymała wyróżnienie: „Diamentowe Serce” od Fundacji Honor Pomagania Dzieciom za cykliczną, systematyczną pomoc i wsparcie dzieci od początku konfliktu wojennego w Ukrainie, tj. wsparcie rzeczowe, materialne, a także psychologiczno-pedagogiczne skierowane bezpośrednio do najmłodszych odbiorców.

Fundacja Honor Pomagania Dzieciom jest organizacją pozarządową organizującą pomoc dla dzieci. Jej prezesem jest Piotr Zygarski, który w 2022 r. sprowadził i objął opieką prawną 42 porzuconych i niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy. Diamentowe serce zostało przyznane Caritas Zamojsko-Lubaczowskiej przez Kapitułę za wspieranie działalności fundacji, za wsparcie, działanie i pomoc dzieciom.

 

2) Spotkanie integracyjne bp Mariana Rojka, Dyrektora Caritas Zamość i Seniorów z Tyszowieckiego Klubu Seniora z grupą dzieci i młodzieży wraz z opiekunami z Ukrainy z Caritas Chmielnicki - 06.09.2023

Biskup Zamojsko-Lubaczowski Marian Rojek i ks. Marcin Jakubiak – Dyrektor Caritas przywitali dzieci i młodzież, które przyjechały z obwodu chmielnickiego na turnus wytchnieniowy finansowany ze środków Caritas Polska. Spotkanie odbyło się w otoczeniu cudownej polskiej przyrody, w Rezerwacie Szumy nad Tanwią. Ksiądz Biskup modlił się wspólnie z uczestnikami o pokój, rozmawiał i wspierał w różny sposób.

Spotkanie integracyjne zostało zorganizowane przez Caritas Zamojsko-Lubaczowską we współpracy z Tyszowieckim Klubem Seniora. Seniorzy z Tyszowieckiego Klubu Seniora przygotowali poczęstunek dla uczestników spotkania.

 

3) Warsztaty rękodzieła, spotkanie integracyjne – w siedzibie CPMiU w Zamościu -19.09.2023

 

Zajęcia warsztatowe z dziećmi i dorosłymi, to kolejne działanie mające na celu integrację polsko-ukraińską. „Anioły z włóczki” – motanki, tworzenie unikalnego anioła z kolorowej włóczki, metodą splotu- to tylko niektóre z form oddziaływań integracyjnych skierowane do odbiorców. Nadanie pracy wymiaru symbolu narodowego, symbolu wolności, zwycięstwa, siły, wiary, to cel naszych oddziaływań.

Inna forma integracji, to zbieżna tematyka kolejnych warsztatów pt. „Magnesy z sercem” - modelowanie serduszek z gipsu, kolorowanie wykonanych przedmiotów ukraińskimi barwami narodowymi.

„Serdeczne pierniki” – dekorowanie gotowych pierników w kształcie serca barwami narodowymi Ukrainy.

 

4) Warsztaty integracyjne i psychologiczno- terapeutyczne – w siedzibie CPMiU w Zamościu- 21.09.2023

Kolejne działanie, to niżej opisane warsztaty integracyjne z wybranej tematyki z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy. Kreatywne warsztaty aktywizowały uczestników. „Kim jestem” – obok dwóch namalowanych niebiesko – żółtych postaci uczestnicy dopisywali cechy charakteru, pełnione role, hasła które ich zdaniem łączą się z tą postacią, charakteryzują ją.

„Moja Ukraina” – uczestnicy malowali na szablonie mapy Ukrainy swój obraz Ukrainy, który pojawia się po zamknięciu oczu i skupieniu uwagi na swoim państwie. Prezentowali swoje prace, opowiadali, opisywali.

Dzieci integrowały się ze sobą, z polskimi kolegami, wspólnie bawiły się i grały w Sali zabaw Ochronki Caritas. Łącznie w wydarzeniu uczestniczyło 12 osób: 6 dzieci ukraińskich, 2 dzieci polskich, 4 dorosłych ukraińskich.

Uczestnicy zagłębiali się we wspomnienia i historię swojej ojczyzny poprzez prezentację „Historia Ojczyzny”, sporządzoną przez psychologa na tę wyjątkową okazję. Uczestnicy dyskutowali o zwyczajach, tradycjach, kulturze, wynalazkach ojczyzny. Każdy podzielił się swoją historią „migranta”. Beneficjenci wyrazili wzajemne wsparcie emocjonalne i wspólnie z psychologiem opracowali strategie behawioralne, mające na celu radzenie sobie z negatywnymi skutkami wojny.

 

5) Pielgrzymka do Częstochowy– wyjazd integracyjny - 23.09.2023

Wyjazd zorganizowany przy wsparciu środków z UNHCR i EA/18 dla łącznie 55 osób z Polski i Ukrainy. Na modlitwie o pokój, poszanowanie każdego człowieka, zaangażowanie w niwelowanie zła i niesprawiedliwości, przebaczenie, budowanie na nowo często brutalnie rozerwanych więzi rodzinnych spotkali się na Jasnej Górze Polacy i Ukraińcy – uchodźcy wojenni, beneficjenci Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Zamościu. Dodatkowe atrakcje wydarzenia, to zwiedzanie muzeów i miejsc kultu religijnego w Częstochowie.

 

6) Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy w Zamościu – happening na Rynku Wielkim w Zamościu – 24.09.2023

 W ramach ŚDMiU odbyło się spotkanie z dorosłymi i dziećmi, zorganizowane przez pracowników Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Uczestnicy rozpoczęli wydarzenie od modlitwy w cerkwi prawosławnej w Zamościu. Po zakończeniu nabożeństwa udali się na Stare Miasto w Zamościu. Beneficjenci i pracownicy centrum przygotowali drobny poczęstunek dla spacerujących na Rynku Wielkim Polaków. Pierniki dekorowane w kolorach narodowych Ukrainy rozdawane były przez dzieci ukraińskie ubrane we flagi obu państw. Wszyscy zgromadzeni przeszli do CPMiU. Ciepła atmosfera spotkania wzruszyła dzieci i zmotywowała do zaśpiewania ukraińskich piosenek i recytacji wierszy. Każda osoba dorosła podzieliła się swoja historią „uchodźcy” i sposobami radzenia sobie w Polsce. Na zakończenie wspaniałego dnia zrobione zostało wspólne pamiątkowe zdjęcie, a bogata dokumentacja fotograficzna i filmowa pozwoli wrócić do wydarzenia podczas kolejnych wspólnych spotkań.