Turnus wytchnieniowy dla dzieci i młodzieży z Caritas Chmielnicki

autor:

14 września 2023 r. Caritas Zamojsko-Lubaczowska pożegnała zaproszonych gości z obwodu chmielnickiego. Grupa 80. osób dzieci i młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami wypoczywała na turnusie wytchnieniowym w Centrum Szkolenia i Rekreacji Elbest Hotels w Krasnobrodzie.

Grupa wędrowała po Rezerwacie Szumy nad Tanwią, uczestniczyła w spotkaniu z Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim Marianem Rojkiem, integrowała się z polskimi dziećmi, poznała atrakcje proponowane przez Park Żywiołów w Budach oraz zwiedzała Miasto Zamość.

W aktywnościach towarzyszyli uczestnikom pracownicy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, oferując dodatkowo zajęcia integracyjne, edukacyjno-aktywizujące, terapeutyczno-psychologiczne i sportowe.

 

Wsparcie finansowe na organizację turnusu pochodzi ze środków Caritas Polska, a dodatkowe atrakcje i wydarzenia kulturalno-oświatowe otrzymaliśmy ze środków UNHCR, dzięki współpracy z Caritas Archidiecezji Lubelskiej w zakresie działań integracyjnych.