„Caritasowa Akademia Talentów!” - Caritas Zamojsko-Lubaczowska

autor:

Projekt „Caritasowa Akademia Talentów!” realizowany przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 

Trwa akcja promocyjno-informacyjna w ramach realizowanego projektu „Caritasowa Akademia Talentów!”.

Czas realizacji projektu to 01.07.2023 r. – 30.04.2024 r. Działania projektowe w pełni odpowiadają na potrzeby lokalnych wolontariuszy,  a ich realizacja przyczyni się do możliwości aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań ekologiczno-obywatelskich. Projekt przyczynia się do wzmocnienia potencjału Caritas, poprzez merytoryczne przygotowanie 30 nowych wolontariuszy, a także wzmocnienie roli 50 liderów wolontariatu.

Działania skierowane łącznie do 80 osób mają na celu nawiązaniu współpracy międzypokoleniowej, dzielenie się przez osoby młode nabytą wiedzą i umiejętnościami z osobami starszymi oraz uczestnictwo w formach wsparcia ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności ekologiczno-obywatelskiej

Przez cały okres realizacji zadania prowadzimy szeroko zakrojoną  akcję informacyjno-promocyjną, a materiały i gadżety promocyjne pozwolą na sprawną realizację projektu.

Projekt wychodzi na przeciw oczekiwaniom Szkolnych Kół Caritas, Parafialnych Zespołów Caritas oraz społeczności lokalnej diecezji.

Od września rozpoczynamy serię warsztatów. Aktualnie trwa doradztwo prowadzone przez doradcę animacyjnego. Realizacja zadania, to 5 miejsc w 4 lokalizacjach tj. 2 lokalizacje w Lubaczowie i po jednej w Wożuczynie, Józefowie i Sitańcu.

 

Zadanie jest realizowane poprzez następujące działania:

  1. Nabycie wiedzy z zakresu pracy projektowej.
  2. Współpraca zespołowa.
  3. Źródła finansowania inicjatyw młodzieżowych.
  4. Promocja inicjatyw społecznych, w tym z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
  5. Samodzielne przygotowanie 10 inicjatyw ekologiczno-obywatelskich na rzecz środowisk lokalnych.
  6. Przygotowanie poradnika dla SKC i PZC.

Na zakończenie zadania przygotujemy film, nagrany z realizacji projektu i podsumujemy działania na wspólnym spotkaniu w kwietniu 2024 roku.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i profilu na Facebooku naszej Caritas.