20-lecie Szkolnego Koła Caritas w Horodle

autor:

20 lat temu w dodatku Zamojsko-Lubaczowskim Tygodnika Katolickiego „Niedziela”, ks. kan. Henryk Krukowski, proboszcz parafii Horodło zapisał: „W Szkole Podstawowej w Horodle 5 grudnia 2002 r. zostało powołane do życia szkolne Koło Caritas utworzone przez katechetę Dariusza Tuza za zgodą i akceptacją dyrektor szkoły Jolanty Stonawskiej oraz miejscowego proboszcza. Do Koła należały 22 osoby, dzieci z klas piątych i szóstych. Celem istnienia Koła jest pomoc najbiedniejszym dzieciom uczęszczającym do szkoły w Horodle. Członkowie Koła zdobywają potrzebne fundusze poprzez sprzedaż świątecznych stroików, świec Caritas, zniczy, palm przed Wielkanocą, kolędowanie itd. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na dofinansowanie obiadów w szkolnej stołówce dla tych dzieci, które nie mogą zapłacić za posiłki. Szkolny Caritas będzie także w miarę swoich możliwości świadczyć inną skromną pomoc materialną najbardziej potrzebującym”.

Jubileusz 20-lecia Szkolnego Koła Caritas był okazją by podsumować lata posługi młodych wolontariuszy Caritas, którzy przy wielkiemu zaangażowaniu pana Dariusza Tuza kontynuują pomoc w różnych jej wymiarach.

Mszę św. sprawował proboszcz parafii ks. Daniel Pachla, natomiast homilię wygłosił ks. Zygmunt Jagiełło, sekretarz Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.     

Słowa podziękowania do opiekuna Koła, Pana Dariusza Tuza oraz młodych  skierował w okolicznościowym liście, ks. Marcin Jakubiak, dyrektor Caritas diecezjalnej wyrażając uznanie za ich codzienne zaangażowanie, a także miłość do Pana Boga, którą realizują w miłości do drugiego człowieka.

Wierni parafii Horodło wysłuchali ponadto podsumowania Pana Dariusza Tuza, który w bardzo szczegółowy sposób podsumował dwie dekady funkcjonowania Koła Caritas. Na zakończenie Eucharystii, ks. proboszcz Daniel Pachla, życzył wszystkim wolontariuszom „dobrej, wrażliwej pracy i dużo chęci”.

Część artystyczną po zakończonej Eucharystii rozpoczął koncert zespołu Artystycznego „Hubal”. Po jego zakończeniu wszyscy mogli podziwiać przygotowaną wystawę fotograficzną przez świątynią horodelską oraz złożyć ofiarę na Caritas.