Dary dla miejscowości Welyka Dymerka i Stara Markiwka

autor:

Dary przekazane przez Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej dzięki wolontariuszom na Ukrainie docierają do najuboższych mieszkańców Ukrainy. Tym razem dotarły do miejscowości Welyka Dymerka (Великая Дымерка) i Stara Markiwka (Ctapa Mapkibka) w obwodzie kijowskim.

Raz jeszcze dziękujemy firmom MONDI i INPOST za pomoc w tym projekcie.