Leśnicy solidarni z Ukrainą

autor:

Pracownicy z RDLP w Lublinie nie pozostają obojętni na sytuację powstałą w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Lubelscy leśnicy zjednoczyli swoje wysiłki, aby wspierać osoby przybywające na teren Polski udzielając im niezbędnej pomocy humanitarnej.

Wraz z postępującą eskalacją konfliktu systematycznie wzrasta liczba uchodźców wojennych zmierzających w kierunku naszej granicy. Liczną grupę stanowią wśród nich matki z dziećmi oraz osoby starsze przedostające się do naszej ojczyzny w obawie o swoje życie. –W zaistniałej sytuacji nie mogliśmy postąpić inaczej jak tylko zaangażować się w niesienie pomocy uciekającym przed wojną, którzy szukają bezpiecznego schronienia. Wszystkie inicjatywy w tym zakresie zrodziły się wśród braci leśnej z potrzeby serca  – zaznacza dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.

Pracownicy przygranicznych nadleśnictw utworzyli punkty pomocy zlokalizowane nieopodal przejść w Hrebennem, Dołhobyczowie i Zosinie. W zależności od możliwości technicznych, w pobliżu miejsc przekroczenia granicy zostały ustawione zielone namioty, w których leśnicy, oferują  wsparcie uchodźcom, m.in. w postaci wydawanych ciepłych posiłków i napoi, środków pierwszej potrzeby, zapewniając jednocześnie możliwość ogrzania się i odpoczynku. Nad bezpieczeństwem osób odwiedzających nasze punkty przez całą dobę czuwają strażnicy leśni pomagając m.in. w porozumiewaniu się z uchodźcami.

W odpowiedzi na akcję #PomagamUkrainie nasze nadleśnictwa są w stałym kontakcie z samorządami, organizacjami charytatywnymi i punktami recepcyjnymi w celu intensyfikacji i właściwej koordynacji pomocy humanitarnej. Stąd zaangażowanie lubelskich leśników w zainicjowane zbiórki wody, żywności, środków medycznych i opatrunkowych, koców, śpiworów, odzieży oraz innych potrzebnych materiałów i produktów. Lasy Państwowe wyraziły także pełną gotowość w zakresie udostępnienia uchodźcom wojennym swojej bazy noclegowej. Ponadto wielu pracowników jednostek LP wraz ze swoimi rodzinami angażuje się w niesienie pomocy w ramach wolontariatu.

Mamy nadzieję na szybkie zakończenie działań wojennych u naszych wschodnich sąsiadów, które pozwoli im na bezpieczny powrót do miejsc zamieszkania. Chęć wspierania obywateli Ukrainy jest w tym trudnym czasie naturalnym ludzkim odruchem. Leśnicy będą pomagać wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują dopóki sytuacja będzie tego wymagała – dodaje dyrektor Byra.

Paweł Kurzyna

Źródło: https://www.lublin.lasy.gov.pl…


Foto: ks. Zygmunt Jagiełło
Duszpasterz leśników Lubelszczyzny