Wezwanie Biskupa Diecezjalnego do modlitwy za Ojczyznę

Nasza Ojczyzna – Polska oraz wszyscy Polacy, mający w sercach wiarę w Boga i szczerze zatroskani o Rodzinny Dom, potrzebują dziś modlitwy i zdecydowanej zachęty do niej, aby z Bożą pomocą zwyciężały prawda, dobro, szlachetna troska o dobre imię naszego Narodu, a także wierność Ewangelii Chrystusowej we wszystkich dziedzinach życia.

Z całego serca zachęcam duszpasterzy i wszystkich wiernych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej do podjęcia w najbliższym czasie, szczególnie podczas niedzielnych zgromadzeń Eucharystycznych, modlitwy za Ojczyznę. Niech będzie to specjalne wezwanie podczas Modlitwy Wiernych, wybrana modlitwa za Ojczyznę, np. słowami Księdza Piotra Skargi, Koronka do Bożego Miłosierdzia, dziesiątek Różańca Świętego lub inna forma modlitewnego wsparcia.

Za podjęcie tej inicjatywy serdecznie dziękuję i z serca błogosławię

 + Marian Rojek Biskup Zamojsko-Lubaczowski