Duszpasterstwo Zakładów Karnych

Referent: Ks. Tomasz Źwiernik

adres: ul. Partyzantów 44/9; 22-400 Zamość

tel.: 605336563

e-mail: [email protected]

Kościół, realizując swoją misję ewangelizacyjną, obejmuje opieką duszpasterską ludzi różnych środowisk i grup społecznych. Otacza nią także tych wiernych, którzy weszli w konflikt z prawem i zostali skazani na karę pozbawienia wolności. W tym celu utworzono nawet specjalną formę posługi religijnej, zwaną duszpasterstwem więziennym.

Duszpasterstwa działają w Zamościu i Hrubieszowie

Kapelanem w Zamościu jest ks. Tomasz Źwiernik.

Kapelanem w Hrubieszowie jest ks. Tomasz Szady