Duszpasterstwo Pielęgniarek i położnych

Referent: Ks. Jacek Kania

adres: Peowiaków 1; 22-400 Zamość

tel.: 696 521 442

e-mail: [email protected]

www: www.kspipp.pl

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację.

W naszej działalności kierujemy się wartościami chrześcijańskimi i nauką społeczną Kościoła Katolickiego. Chcemy kultywować wszelkie dotychczasowe działania, których źródłem jest dobro pochodzące od Boga. W imię tego dobra chcemy spełniać nasze powołanie i oddanie dla drugiego człowieka w duchu miłości chrześcijańskiej. W służbie tej będziemy propagować zasady życia zdrowego moralnie, fizycznie i psychicznie.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH

ZARZĄD GŁÓWNY:

UL. RADNA 14

00-341 WARSZAWA

NIP 525-15-75-143 

REGON 011-206-701