Duszpasterstwo Leśników

Na terenie naszej Diecezji jest 9 nadleśnictw, zatrudniających średnio po 40 osób co łącznie daje około 360 pracowników leśnych.Duszpasterstwo w swojej zasadniczej treści zmierza do uwrażliwiania na współpracę z Bogiem. Do budowania świadomości, że przyroda – warsztat ich pracy jest dziełem Boga. Duszpasterstwo zmierza do traktowania swojego zawodu w kategorii powołania.

Zawód leśnika jest jednym z najbardziej elitarnych zawodów. Przygotowuje do niego 13 szkół średnich i 3 uczelnie wyższe w Polsce. Zasadniczo każdy leśnik zna swoich współpracowników ze względu na uczęszczanie do tej samej szkoły. Na terenie naszej Diecezji jest tylko jedna szkoła leśna, w Biłgoraju.

Struktura organizacyjna jest bardzo prosta i przejrzysta: dyrektor generalny, dyrektorzy regionalni, nadleśniczowie i leśniczowie. Każdy szczebel ma swoje biuro i pracowników. Jest dokładny przepływ dyrektyw z góry na dół i wszelkich  danych z dołu do góry.

Leśnicy są formacją mundurową, w zależności od zajmowanego stanowiska przysługuje każdemu odpowiedni uniform. Praca ich ma charakter niewymiarowy, poza rutynowymi czynnościami, całymi dniami i nocami strzegą powierzonego im majątku.

Na terenie naszej Diecezji jest 9 nadleśnictw, zatrudniających średnio po 40 osób co łącznie daje około 360 pracowników leśnych. W zestawieniu z ilością mieszkańców stanowią oni zaledwie 0,07%.

 

Powyższa charakterystyka wskazuje już na specyfikę duszpasterstwa tej grupy zawodowej, zarówno na metodę jak i treści. Leśnicy rozrzuceni są, średnio po dwóch w parafii a w niektórych  nie ma ich w ogóle. W tej sytuacji częste spotkania i kontakty z nimi są niemożliwe. Jednak w przeciągu 20 lat zawiązały się i ukształtowały pewne formy duszpasterstwa.

W roku 2014  obchodzono 90  lecie Lasów Państwowych i 70 lecie Regionalnej Dyrekcji w Lublinie. Z tej okazji: zorganizowano 3  spotkania, łączące po 3 nadleśnictwa ze sobą, na wspólne świętowanie. Pierwsza część każdego spotkania miała charakter religijny. Zostały zaplanowane i przeprowadzone odpowiednie konferencje i modlitwy. 

Duszpasterstwo w swojej zasadniczej treści zmierza do uwrażliwiania na współpracę z Bogiem. Do budowania świadomości, że przyroda – warsztat ich pracy jest dziełem Boga. Duszpasterstwo zmierza do traktowania swojego zawodu w kategorii powołania. Na co dzień są blisko Boga i nie mogą o tym zapominać.