Duszpasterstwo Akademickie

Referent: Ks. Marek Żur

www: www.da-zamosc.pl

media:

Czym jest Duszpasterstwo Akademickie? Głównym jego celem i zadaniem jest zapewnienie młodzieży studiującej odpowiedniej posługi duszpasterskiej.

To troska o rozwój życia religijnego, pogłębianie wiedzy religijnej i moralne wychowanie, a także o potrzeby materialne i wychowanie charytatywne. Organizowane są rekolekcje, dni skupienia i pielgrzymki. Uczestniczy też w wakacyjnych obozach, czy weekendowych wyjazdach. Pragniemy stworzyć wspólnotę, w której refleksja nad wiarą i życiem religijnym łączy się z rozwijaniem przyjacielskich więzi z rówieśnikami. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.