Ks. Jarosław Przytuła

dr teologii

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 30 sierpnia 1976

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 9 czerwca 2001

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

tel.: 81 744 47 84 w. 36

e-mail: [email protected]

Aktualna nominacja:

Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Orzechowskiego 10, 20-429 Lublin

Pełnione funkcje:

Referent ds. ekumenizmu

Rektor seminarium