Ks. Andrzej Łuszcz

dr teologii

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 18 lutego 1975

Parafia pochodzenia: Rzeplin

Data imienin: 30 listopada

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 1 czerwca 2002

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Pełnione funkcje:

Dyrektor Dzieł Misyjnych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej