Ks. Adam Dworzycki

mgr lic.

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 17 grudnia 1978

Parafia pochodzenia: Komarów

Data imienin: 24 grudnia

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 5 czerwca 2004

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

Pełnione funkcje:

Wicedziekan Dekanatu Sitaniec

Opiekun Duchowy Odnowy w Duchu św.

Egzorcysta