Ks. Zdzisław Ciżmiński

Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 1 lipca 1944

Parafia pochodzenia: Babin, archidiecezja lubeska

Data imienin: 28 listopada

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 16 czerwca 1968

Miejsce święceń: Lublin

Dane kontaktowe

tel.: 84 639 22 85

Aktualna nominacja:

Emeryt od 20 sierpnia 2014

Pełnione funkcje:

Diecezjalny Opiekun Legionu Maryji