Ks. Zbigniew Mazurek

mgr teologii

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 22 stycznia 1952

Parafia pochodzenia: Stary Zamość

Data imienin: 17 marca

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 12 czerwca 1977

Miejsce święceń: Lublin

Aktualna nominacja:

Emeryt od 27 września 2021