Ks. Wiktor Pałczyński

mgr teologii

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 12 kwietnia 1967

Parafia pochodzenia: Cieszanów

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 29 maja 1993

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Pracuje za granicą:
Wojutycze - Ukraina od 23 czerwca 1993

Pełnione funkcje:

duszpasterz Polonii