Ks. Wiktor Koziński

Kanonik honorowy kapituły konkatedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 17 stycznia 1942

Parafia pochodzenia: Krynice

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 26 czerwca 1966

Miejsce święceń: Lublin

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Pełnione funkcje:

Zamość

emeryt od 17 sierpnia 2013 roku