Ks. Stanisław Żak

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 1 listopada 1945

Parafia pochodzenia: Lublin św. Mikołaja - archidiecezja lubelska

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 17 czerwca 1969

Miejsce święceń: Lublin - Katedra

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

ul. Robotnicza 32, 22-400 Zamość

Emeryt od 19 sierpnia 2015