Ks. Sławomir Nowosad

prof. dr hab. teologii

Kapelan Jego Świątobliwości
Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 16 grudnia 1960

Parafia pochodzenia: Zamość Zmartwychwstania Pańskiego

Data imienin: 5 listopada

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 22 grudnia 1984

Miejsce święceń: Zamość

Aktualna nominacja:

Pracownik naukowy KUL; Ul. Ogrodowa 14, 20-075 Lublin

Pełnione funkcje:

Członek AVEPRO Agencji Stolicy Apostolskiej do Spraw Oceny i Promocji Jakości Kształcenia na Uniwersytetach i Wydziałach Kościelnych

Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN