Ks. Ryszard Mazurkiewicz

mgr teologii; dr prawa kanonicznego

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Parafia pochodzenia: Lubaczów, św. Stanisława BM

Data imienin: 3 kwietnia

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 29 maja 1999

Miejsce święceń: Zamość - Katedra

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Kuria Diecezjalna, ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość

Pełnione funkcje:

Wikariusz biskupi ds. zakonnych

Oficjał Sądu Biskupiego