Ks. Rafał Muda

dr teologii, mgr pedagogiki

Dane biograficzne

Parafia pochodzenia: Biłgoraj, św. Jerzego

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 9 czerwca 2012

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

tel.: 81 74 44 784

e-mail: [email protected]

Aktualna nominacja:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, ul. Orzechowskiego 10, 20-429 Lublin

Pełnione funkcje:

prefekt Wyższego Seminarium Duchownego

diecezjalny wizytator katechetyczny