Ks. Piotr Spyra

dr teologii; mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (jazz i muzyka estradowa)

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 18 listopada 1983

Parafia pochodzenia: Gozdów

Data imienin: 29 czerwca

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 7 czerwca 2008

Miejsce święceń: Zamość - Katedra

Dane kontaktowe

tel.: 509 185 262

e-mail: [email protected]

www: zamojska-szkola-ewangelizacji.pl

Aktualna nominacja:

ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość

Pełnione funkcje:

Dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji im. bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego

Asystent Kościelny wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

Vicemoderator Generalny wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

Sekretarz Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Diecezjalny Wizytator Katechetyczny

Diecezjalny Wizytator Kurialny

Przewodniczący zespołu ds. Nowej Ewangelizacji