Ks. Piotr Spyra

dr teologii; mgr edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej (jazz i muzyka estradowa)

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 18 listopada 1983

Parafia pochodzenia: Gozdów

Data imienin: 29 czerwca

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 7 czerwca 2008

Miejsce święceń: Zamość - Katedra

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość

Pełnione funkcje:

Dyrektor Zamojskiej Szkoły Ewangelizacji im. bł. Stanisława Kostki Starowieyskiego

Asystent Kościelny wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca

Sekretarz Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego

Diecezjalny Wizytator Katechetyczny

Diecezjalny Wizytator Kurialny

Przewodniczący zespołu ds. Nowej Ewangelizacji