Ks. Marek Dobosz

mgr teologii

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 6 lipca 1961

Parafia pochodzenia: Rzeczyca Ziemiańska, diecezja sandomiers

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 18 maja 1991

Miejsce święceń: Lublin

Pełnione funkcje:

Konserwator Diecezjalny

Przewodniczący Komisji Artystyczno-Budowlanej

Kustosz Muzeum Diecezjalnego