Ks. Leszek Kłos

mgr

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 14 maja 1969

Parafia pochodzenia: Turkowice

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 18 czerwca 1994

Miejsce święceń: Zamość

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Pracuje za granicą:
Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii od 17 sierpnia 2013