Ks. Janusz Lekan

dr. hab, teologii prof KUL

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 5 maja 1962

Parafia pochodzenia: Biłgoraj, Chrystusa Króla

Data imienin: 21 listopada

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 13 grudnia 1986

Miejsce święceń: Lublin

Dane kontaktowe

tel.: 81 741 2751

e-mail: [email protected]

Aktualna nominacja:

Pracownik naukowy KUL; ul. Oratoryjna 9/9, 20-881 Lublin

Pełnione funkcje:

Opiekun Towarzystwa Przyjaciół KUL