Ks. Jan Franczak

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 25 maja 1936

Parafia pochodzenia: Goraj

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 19 kwietnia 1959

Miejsce święceń: Lublin

Aktualna nominacja:

Emeryt od 27 czerwca 2014