Ks. Franciszek Greniuk

prof. dr. hab

Protonotariusz apostolski
Kanonik gremialny kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 30 sierpnia 1927

Parafia pochodzenia: Grabowiec

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 23 marca 1952

Miejsce święceń: Lublin

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Emeryt od 5 czerwca 2002