Ks. Czesław Galek

mgr teologii; dr hab. nauk humanistycznych

Kanonik honorowy kapituły katedralnej

Dane biograficzne

Rok urodzenia: 9 lipca 1950

Parafia pochodzenia: Polichna - diecezja sandomierska

Święcenia kapłańskie:

Data święceń: 10 czerwca 1974

Miejsce święceń: Lublin

Dane kontaktowe

Aktualna nominacja:

Pełnione funkcje:

kapelan Sióstr FMM w Łabuniach