Jego Ekscelencja Najdostojniejszy
Ksiądz Bp dr Marian Rojek

Biskup diecezjalny

Bp Marian Rojek

Życiorys

  • Data urodzenia: 9 kwietnia 1955
  • Święcenia kapłańskie: 7 czerwca 1981
  • Święcenia biskupie: 2 lutego 2006
  • Ingres do katedry: 11 sierpnia 2012

Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła w dniu 30 czerwca 2012 r. decyzję Ojca Świętego co do obsady diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Biskupem tej diecezji został bp Marian Rojek, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego.

Po sześciu latach posługi biskupiej u boku metropolity przemyskiego abp. Józefa Michalika, bp Marian Rojek został pasterzem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Diecezja, którą kieruje należy do metropolii przemyskiej (wraz z diecezją rzeszowską).

W ramach Konferencji Episkopatu Polski bp Marian Rojek przewodniczy pracom dwóch zespołów: Zespołu ds. Kontaktów z Przedstawicielami Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie i Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego. Jest także członkiem Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Biskup Marian Rojek urodził się 9 kwietnia 1955 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu liceum w czerwcu 1974 r. podjął decyzję o wstąpieniu do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Studia seminaryjne już w październiku przerwało mu jednak niespodziewane wezwanie do odbycia dwuletniej służby wojskowej. Służył w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Po powrocie podjął na nowo formację w przemyskim seminarium. Świecenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1981 r. z rąk bp. Ignacego Tokarczuka w katedrze przemyskiej.

Po rocznym wikariacie w parafii Brzozów został jesienią 1982 r. skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. W czerwcu 1987 r. obronił pracę doktorską z teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim („Ą Eucaristia fa la Chiesa: la relazione tra la Chiesa e ľ Eucaristia nel contesto dottrinale delľ enciclica „«Mysterium Fidei» di Paolo VI”).

Od września 1987 r. wykłada teologię dogmatyczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Był prefektem, wicerektorem, a w latach 2001-2005 rektorem przemyskiego seminarium duchownego. 21 grudnia 2005 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. dr. Mariana Rojka biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, przydzielając mu stolicę tytularną Tisedi. Konsekracja biskupia odbyła się 2 lutego 2006 r. w przemyskiej katedrze. Głównym konsekratorem był metropolita przemyski abp Józef Michalik, a współkonsekratorami – bp Kazimierz Górny z Rzeszowa i bp Jan Ozga z Doume-Abong Mbang w Kamerunie, seminaryjny kolega nominata.

Za dewizę biskupiego posługiwania bp Rojek obrał słowa „Eucharystia Panis Vitae” (Eucharystia Chlebem Życia). W herbie umieścił kielich z hostią – symbol Eucharystii oraz ukoronowany monogram symbolizujący Najświętszą Maryję Pannę. Na niebieskich polach znalazły się także herby dwóch miast: Przemyśla i Rzeszowa.

Diecezja zamojsko-lubaczowska, do której został teraz skierowany bp Marian Rojek, jest jedną z młodszych diecezji. Została erygowana bullą Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae populus” w dniu 25 marca 1992 r. Jej pierwszym ordynariuszem był bp Jan Śrutwa (1992-2006), a następnie kierowanie diecezją przejął bp Wacław Depo (2006-2011). Po nominacji bp. Depo na arcybiskupa metropolitę częstochowskiego administratorem diecezji zamojsko-lubaczowskiej został bp Mariusz Leszczyński. Funkcję pełnił do czasu ingresu nowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Mariana Rojka.


Biskup przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminów w kancelarii kurii diecezjalnej. Zgłoszenia  kierować na nr tel. 84 627 9521 - od poniedziałku do piątku, w godz. pracy kancelarii, od 9.00-13.30.

Herb i dewiza

Herb - Biskup diecezjalny

Eucharystia Chlebem Życia

Eucharistia Panis Vitae

Herb jest podzielony na trzy części, a ich symbolika jest następująca:

- górna część przedstawia symbol Eucharystii - Ksiądz Biskup pisał o niej rozprawę doktorską, otrzymał sakrę biskupią w Roku Eucharystii a także jest jej wielkim czcicielem

- lewa dolna część przedstawia krzyż - herb rodzinnego miasta Rzeszowa,  krzyż równoramienny, będący najważniejszym znakiem naszej wiary

- prawa dolna część przedstawia anagram maryjny - symbol zawierzenia Maryi, Matce Odkupiciela, patronce naszej diecezji. 

Kontakt

Kuria Diecezjalna
22-400 Zamość

Kancelaria kurii
Ks. dr Michał Maciołek
+48 84 627 9521
[email protected]