Trwa rekrutacja do seminarium duchownego

| autor:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie rozpoczęło nabór na pierwszy rok studiów

Wymagania stawiane kandydatom to: przyjęty chrzest i bierzmowanie, średnie wykształcenie, dobra opinia, odpowiedni stan zdrowia oraz nadprzyrodzona motywacja. Ponieważ formacja w seminarium wiąże się                  z magisterskimi studiami na Wydziale Teologii KUL, kandydaci rejestrują się w systemie rekrutacyjnym uniwersytetu. Listę wymaganych dokumentów oraz szczegółowy opis rekrutacji można znaleźć na stronie WSD pod adresem wsd.zamojskolubaczowska.pl.  Rekrutacja potrwa do 7 lipca.