Rekrutacja do seminarium duchownego

| autor:

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w Lublinie rozpoczęło rekrutację kandydatów na pierwszy rok studiów, która potrwa do 6 lipca.

       Seminarium duchowne zaprasza absolwentów szkół średnich z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, którzy mają wewnętrzne przeświadczenie, że Bóg powołuje ich do kapłaństwa. Formacja do kapłaństwa trwa sześć lat, a integralną jej częścią są magisterskie studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

        Warunki przyjęcia do seminarium to: nadprzyrodzone powołanie, zdrowie fizyczne i psychiczne, zdany egzamin dojrzałości, dobra opinia. Na pierwszym etapie rekrutacji kandydat składa podanie z życiorysem i zdjęciem, opinię proboszcza i katechety, świadectwo chrztu i bierzmowania, zaświadczenie lekarskie. 

         Bliższe informacje można uzyskać wysyłając maila pod adres wsd@zamojskolubaczowska.pl oraz na stronie seminarium wsd.zamojskolubaczowska.pl pod linkiem „rekrutacja”.