Składki ZUS

| autor:

Zmiany od 01.01.2020

  • Od dnia 01.01.2020 r. składek ubezpieczenia od kwoty 2 600,00zł:
    • składka społeczna /bez ubezpieczenia chorobowego/ - 151,78 zł
    • składka społeczna /z ubezpieczeniem chorobowym/ - 215,48 zł
    • składka zdrowotna - 234,00 zł


Obowiązek odliczenia od zryczałtowanego podatku od osób duchownych opłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego duchownych w wysokości 201,50 zł

Regularnym opłacaniu obowiązkowych składek ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego do dnia 10 następnego miesiąca.


Od czerwca 2010 roku do dnia dzisiejszego nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych DRA. ZUS wygeneruje deklarację DRA według minimalnego wynagrodzenia. Deklarację należy złożyć tylko za miesiąc w którym nastąpiła zmiana w opłacaniu składek (gdy miesiąc opłacania jest niepełny lub powstaje obowiązek dopłaty do minimalnego wynagrodzenia).


Do końca stycznia 2020 należy dokonać rozliczenia podatku od osób duchownych na formularzach PIT 19A w Urzędzie Skarbowym.