Składki ZUS

| autor:

Zmiany od 01.01.2019 r.

 

  • Składka na ubezpieczenia od kwoty 2 250,00zł:
  • składka społeczna /bez ubezpieczenia chorobowego/ – 131,36 zł
  • składka społeczna /z ubezpieczeniem chorobowym/ – 186,49 zł
  • składka zdrowotna – 202,50 zł

(Emerytalna - 87,84, Rentowa – 36 zł, Wypadkowa – 7,52 zł)

(Emerytalna - 87,84, Rentowa – 36 zł, Wypadkowa – 7,52 zł, Chorobowe – 55,13 zł)

 

  • Obowiązek odliczenia od zryczałtowanego podatku od osób duchownych opłaconej składki ubezpieczenia zdrowotnego duchownych w wysokości - 174,38 zł
  • Składki ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego opłacamy do dnia 10 następnego miesiąca.
  • Od czerwca 2010 roku do dnia dzisiejszego nie ma obowiązku comiesięcznego składania deklaracji rozliczeniowych DRA. ZUS wygeneruje deklarację DRA według minimalnego wynagrodzenia. Deklarację należy złożyć tylko za miesiąc w którym nastąpiła zmiana w opłacaniu składek (gdy miesiąc opłacania jest niepełny lub powstaje obowiązek dopłaty do minimalnego wynagrodzenia).
  • Do końca stycznia 2019 należy dokonać rozliczenia podatku od osób duchownych na formularzach PIT 19A w Urzędzie Skarbowym.