DANE STATYSTYCZNE PARAFII ZA ROK 2018

| autor:

Dane Księża Proboszczowie przekazują Księżom Dziekanom, którzy po zrobieniu szczegółowego zestawienia z całego dekanatu powinni je dostarczyć do 19 stycznia 2019 r. do Kurii Diecezjalnej w Zamościu.
 

dane_2018.doc