Żywa Droga Krzyżowa

Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem.

Dla Kościoła Powszechnego Stowarzyszenie Żywej Drogi Krzyżowej erygował już w 1901 roku Papież Leon XII.
Celem istnienia tej wspólnoty jest:

  • powiększanie chwały Bożej
  • większe umiłowanie Jezusa
  • łączenie własnego krzyża z męką Zbawiciela
  • nieustanna łączność z Maryją, Matką Bolesną, która trwała u stóp krzyża,
  • pogłębianie pobożności pasyjnej przez codzienne rozważanie stacji Drogi Krzyżowej,
  • duchowa łączność z członkami WŻDK przez modlitwę.

Wspólnota ta skierowana jest do każdego, kto gotowy jest codziennie rozważać jedną stację Drogi Krzyżowej i ma w sobie pragnienie rozwoju w głębszej jedności z cierpiącym Zbawicielem. Jeśli takich osób będzie 14, powstaje Wspólnota, która spośród siebie wybiera osobę odpowiedzialną. Raz w miesiącu wspólnie rozważamy Mękę Syna